Sunday, 17 August 2008

How to host a Windows Communication Foundation (WCF) service

If you launch your service from within Visual Studio 2008 it is hosted by WcfSvcHost. However, when you deploy your service you will want something else to do the hosting.

For example, you could use a Windows application, a Windows service or IIS. For simplicity, I am going to host my service using a Console application.


Create the self hosting project

In Visual Studio 2008 I add a new Console Application called FlightServiceHosted to my solution (the FlightService solution from my earlier posting). 


I then copy the following files from the FlightService project into the FlightServiceHosted project.
As I shall be using a self hosting service, I no longer need the FlightService project. And so I remove it from the solution.
As the files (App.config, IService1.cs and Service1.cs) contain references to a namespace called FlightService that no longer exists, I rename all instances of FlightService in these files to FlightServiceHosted.
Example:

I ensure that the FlightServiceHosted project contains a reference to System.ServiceModel.

In the Main method in Program.cs, I declare a variable of type ServiceHost and instantiate it with the type of my service (FlightServiceHosted.FlightService).
I complete the Main method to call both the Open and Close methods of my ServiceHost. To permit an administrator/user to start and stop the service I added WriteLine and ReadLine prompts.

Note: in a production environment you would be most unlikely to use a Console application. Rather, you might use IIS or a Windows service to host your WCF service.
 
The service is just about ready to go. However, I want to change the endpoint that was auto generated in my previous post when the FlightService was first created.
And so, I update the endpoints in both the App.config file in the FlightServiceHosted project and the App.config file of the WinClient project as follows:
FlightServiceHosted: App.configWinClient: App.configTime to test

That's it. My self-hosted service and it's client are good to go.
However, I shan't run them from within Visual Studio 2008 as I don't want the WCFScvHost to launch and I also want to illustrate their independence from Visual Studio 2008.
Firstly, I use Windows Explorer to locate and execute FlightServiceHosted.exe in the FlightServiceHosted/bin/debug folder.


Once the console application launches, I press Enter to start the service.Now that my self-hosted service is now running, it is time to run the client application.
I use Windows Explorer to locate and execute WinClient.exe in the WinClient/bin/debug folder.Once the client application launches, I enter two airports and invoke the service which returns the appropriate flight details.That's it. How simple was that ?
As long as FlightServiceHosted.exe is executing and the service is running, the WinClient will be able to call it's methods.
When I'm done, all I need to do is close the client application and then press Enter once again within the console application in order to terminate the service.

What else ?

In my next post, I will show you how easy it is for you (or better still and administrator) to change a service's bindings.Training ?
Should you require training in WCF we currently offer the following course: 

Building Effective Windows Communication Foundation applications using Visual Studio 2010

 
See you soon

Phil Stirpé
"I don't do average!"


1 comment:

 1. thì số lượng Cốt Long tụ tập tại đây cũng ước chừng hơn 2 , 3 ngàn . Phải biết rằng Long tộc vốn cực kì trường thọ , chúng có thể sống lâu đến hơn 2 vạn năm . Nhưng mà bây giờ tổng số thành viên của cả 7 Đại Long thành cũng chỉ xấp xỉ 1 ngàn . Nhìn vào số lượng 2 , 3 ngàn Cốt Long ở đây cũng đủ hiểu phán đoán của mình hoàn toàn không sai . Đây chính là nghĩa địa chung duy nhất của Long tộc kể từ khi đản sinh .

  Lúc này Diệp Âm Trúc cơ hồ đứng ngơ ngẩn , chôn chân tại chỗ , trong lòng nghi hoặc không thôi . Thừa nhận của Long vực rốt cục là thế nào , chẳng lẽ là tìm cách sinh tồn giữa vòng vây của mấy ngàn Cốt Long này ? Thực lực của Cốt Long so với Long tộc chính thức chênh lệch bao nhiêu hắn không biết rõ , nhưng có thể chắc chắn khẳng định , cho dù là Tử cấp cửu giai siêu cấp cường giả ở đây sợ rằngđồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh cũng không cách nào sống sót giữa vây công của hơn mấy ngàn đầu Cốt Long này .

  Khi linh hồn màu trắng xâm nhập vào đầu lâu của Cốt Long , đột nhiên nổi lên hai luồng lửa u ám , hiện ra ở vị trí 2 con mắt . Ngọn lửa này có 7 màu sắc tương ứng . Cũng giống như màu sắc của 7 Đại Long thành tộc nhân . Tựa hồ như thể hiện thuộc tính của Cốt Long lúc còn sống .

  ReplyDelete